Synthesis of the automatic obstacle overcoming module dedicated for manual wheelchair
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Współczesne trendy w teorii maszyn i układów mechatronicznych = Modern trends in theory of machines and mechatronic systems : XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych, 18-21 wrzesień/September, 2016, Nowy Sącz-Rytro
Data publikacji
2016
ISBN
9788393600939
Wydawca
Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów; Nowy Sącz : Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Synthesis of the automatic obstacle overcoming module dedicated for manual wheelchair
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1-10
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pol
wózek inwalidzki
pokonywanie przeszkód
automatyzacja
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
TMiUM 2016
Nazwa konferencji
XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych
Początek konferencji
2016-09-18
Koniec konferencji
2016-09-21
Lokalizacja konferencji
Nowy Sącz-Rytro
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000205482