Determination of lipid bilayer refractive index for various lipid composition in vesicles
PBN-AR
Instytucja
Wydział Podstawowych Problemów Techniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
14th Student's Science Conference : advancement in bioscience, Wrocław, 22-25 September, 2016
Data publikacji
2016
ISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Determination of lipid bilayer refractive index for various lipid composition in vesicles
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1-6
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pol
współczynnik załamania
rozproszenie
błona lipidowa
lipozom
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
14th Students' Science Conference
Początek konferencji
2016-09-22
Koniec konferencji
2016-09-25
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000205616