Dependences between kinetics of the human eye pupil and blood pulsation
PBN-AR
Instytucja
Wydział Podstawowych Problemów Techniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Applications of Digital Image Processing XXXIX, 29 August-1 September 2016, San Diego, California, United States
Data publikacji
2016
ISBN
9781510603332
Wydawca
SPIE
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Dependences between kinetics of the human eye pupil and blood pulsation
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1-9
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pol
źrenica oka
nagrywanie szybką kamerą
parametry źrenicy
przybliżenie źrenicy
ruchy oka
pulsowanie krwi
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Applications of Digital Image Processing XXXIX
Początek konferencji
2016-08-29
Koniec konferencji
2016-09-01
Lokalizacja konferencji
San Diego, California
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000206177
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych