Cerebral arterial time constant recorded from the MCA and PICA in normal subjects
PBN-AR
Instytucja
Wydział Podstawowych Problemów Techniki (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Intracranial Pressure and Brain Monitoring XV
Data publikacji
2016
ISBN
9783319225326
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Cerebral arterial time constant recorded from the MCA and PICA in normal subjects
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
211-214
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pol
mózgowa, tętnicza stała czasowa
hemodynamika mózgowo-naczyniowa
tętnica środkowa mózgu
tętnica dolna
tylna móżdżku
przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ICP
Nazwa konferencji
15th International Conference on Intracranial Pressure and Brain Monitoring
Początek konferencji
2013-11-06
Koniec konferencji
2013-11-10
Lokalizacja konferencji
Singapure
Kraj konferencji
SG
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000206271
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych