Okres senium kobiet jako zagadnienie medyczne, społeczne i kulturowe w pracy zawodowej położnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Książka
Tytuł książki
Pielęgnacyjno-rehabilitacyjne problemy starzejącego się społeczeństwa.
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-944852-2-1
Wydawca
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Okres senium kobiet jako zagadnienie medyczne, społeczne i kulturowe w pracy zawodowej położnych
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
202- 249
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
2.97
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Inne
System-identifier
0000056186