Experimental tests on masonry arches strengthened with a mortar-based strengthening system
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
ARCH 2016 : Arch Bridges in Culture : 8th International Conference on Arch Bridges, Wrocław, Poland, October 5-7, 2016
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7125-265-5
Wydawca
[Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne]
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Experimental tests on masonry arches strengthened with a mortar-based strengthening system
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
759-766
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
ARCH 2016 : Arch Bridges in Culture : 8th International Conference on Arch Bridges
Początek konferencji
2016-10-05
Koniec konferencji
2016-10-07
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-62775