Bond behaviour of NSM CFRP-concrete systems: adhesive and CFRP cross-section influences
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
CICE 2016 : proceedings of the Eighth International Conference on Fibre-Reinforced Polymer (FRP) Composites in Civil Engineering : Official Conference of the International Institute for FRP in Construction (IIFC), 14-16 December 2016, Hong Kong, China
Data publikacji
2016
ISBN
978-988-14480-26
Wydawca
Department of Civil and Environmental Engineering & Research Institute for Sustainable Urban Development, The Hong Kong Polytechnic University
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Bond behaviour of NSM CFRP-concrete systems: adhesive and CFRP cross-section influences
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
930-935
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.2
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Pozostali autorzy
+ 6
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
CICE 2016 : 8th International Conference on Fibre-Reinforced Polymer (FRP) Composites in Civil Engineering
Początek konferencji
2016-12-14
Koniec konferencji
2016-12-16
Lokalizacja konferencji
Hong Kong
Kraj konferencji
CN
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-64375