Application of capillary zone electrophoresis with mass spectrometric detection (CZE-MS) to examination of red stamp inks for forensic purposes
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Journal book of articles : 12th International Forensis Symposium : 17th - 20th February 2015 Bratislava, Slovakia
Data publikacji
2014
ISBN
978-80-971125-5-4
Wydawca
Institute of Forensic Science, Slovak Police Force
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Application of capillary zone electrophoresis with mass spectrometric detection (CZE-MS) to examination of red stamp inks for forensic purposes
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
284-288
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,38
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ISOFS
Nazwa konferencji
12th International Symposium on Forensic Sciences
Początek konferencji
2015-02-17
Koniec konferencji
2015-02-20
Lokalizacja konferencji
Bratysława
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
46729