Structured foam reactor with CuSSZ-13 catalyst for SCR of NOx with ammonia : kinetic and mass transport results
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Tenth International Congress on catalysis and automotive pollution control (CAPoC10), 28-30 October 2015, Brussels, Belgium : Preprints : Oral and Poster Session
Data publikacji
2015
ISBN
brak
Wydawca
Université Libre de Bruxelles
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Structured foam reactor with CuSSZ-13 catalyst for SCR of NOx with ammonia : kinetic and mass transport results
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
419-433
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,86
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Pozostali autorzy
+ 7
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
TICOCAAPC
Nazwa konferencji
Tenth international congress on catalysis and automotive pollution control
Początek konferencji
2015-10-28
Koniec konferencji
2015-10-30
Lokalizacja konferencji
Bruksela
Kraj konferencji
BE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
popular-science-text
Inne
System-identifier
44220