Problemy hematologiczne u chorych na nowotwory.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2014
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
543
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Termedia Wydawnictwo Medyczne
Miejsce wydania
Poznań
ISBN
978-83-7988-315-8
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
34,62
Autorstwo oznaczone
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 20
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Pozostali redaktorzy
+ 1
Nagrody
Praca wybitna
Powód
Przedstawienie aktualnej specjalistycznej wiedzy na temat powszechnego problemu chorych onkologicznych w formie podręcznika.
Nagroda
nagroda Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich
przyznana przez ministrów kierujących działami administracji rządowej w roku 2015
Uzasadnienie: Nowoczesne leczenie onkologiczne to w większości przypadków postępowanie wieloetapowe, łączące chirurgię, radioterapię i farmakoterapię. Od onkologa wymagana jest interdyscyplinarna wiedza na temat zasad terapii skojarzonej, lecz również umiejętność właściwego rozpoznawania i leczenia powikłań towarzyszących agresywnemu leczeniu nowotworów. Do najczęstszych powikłań leczenia onkologicznego należą problemy hematologiczne. Problematyka profilaktyki i kompleksowej diagnostyki powikłań hematologicznych, występujących w trakcie skojarzonego leczenia onkologicznego nie była dotychczas przedstawiona na polskim rynku wydawniczym. Co więcej problematyka taka nie była dotychczas przedmiotem opracowania w formie monografii na światowym rynku wydawniczym. Tę lukę wypełnili profesorowie Marek Wojtukiewicz z Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Andrzej Deptała z Kliniki Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie oraz Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorzy ci podjęli się redakcji unikalnej na rynku polskim publikacji zatytułowanej: „Problemy hematologiczne u chorych na nowotwory”. Powyższe dzieło składa się z czterech części i 27 rozdziałów, których autorami jest 25 wybitnych specjalistów z zakresu onkologii, hematologii, radioterapii, chirurgii, patologii i diagnostyki laboratoryjnej. Składa się z 543 stron, ponad 100 tabel i ponad 100 rycin. Tematyka rozdziałów obejmuje zasady profilaktyki, diagnostyki i leczenia powikłań hematologicznych występujących w trakcie leczenia onkologicznego. Podręcznik został bardzo starannie wydany przez wydawnictwo Termedia w Poznaniu. Monografia autorstwa profesorów Marka Wojtukiewicza i Andrzeja Deptały jest bez wątpienia niezwykle wartościowym podręcznikiem, z którym powinien się zapoznać zarówno adept, jak i specjalista w dziedzinie wielospecjalistycznego leczenia chorych na nowotwory. Publikacja, mająca unikalny i nowatorski charakter na polskim i światowym rynku wydawniczym posiada wysoki walor dydaktyczny i w mojej opinii, bez wątpienia przyczyni się do podniesienia w naszym kraju wiedzy na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia powikłań hematologicznych, towarzyszących wielospecjalistycznej terapii nowotworów.
Inne
System-identifier
0000051936