Leczenie ukierunkowane na cele molekularne w onkologii i hematoonkologii.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2013
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
565
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Via Medica
Miejsce wydania
Gdańsk
ISBN
978-83-7599-622-7
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
36,01
Autorstwo oznaczone
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 42
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Nagrody
Praca wybitna
Powód
Nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych w postaci podręcznika
Nagroda
nagroda zespołowa dydaktyczna Ministra Zdrowia
przyznana przez ministrów kierujących działami administracji rządowej w roku 2014
Uzasadnienie: Podręcznik .LECZENIE UKIERUNKOWANE NA CELE MOLEKULARNE W ONKOLOGII I HEMATOLOGII’ pod redakcją Marka Z. Wojtukiewicza i Ewy Sierko jest absolutnie nowatorskim materiałem dydaktycznym opracowanym dla celów dydaktyki zarówno przeddyplomowej, jak i podyplomowej. W ostatnim czasie doszło do spektakularnej zmiany sposobu rozumienia choroby nowotworowej - z podejścia narządowego i morfologicznego na pojmowanie jej w oparciu o analizę mołekułamą komórek nowotworowych. Charakterystyka molekularna nie tylko odzwierciedla przebieg choroby nowotworowej, ale też definiuje sposób jej nowoczesnego leczenia. Niezwykle dynamiczny rozwój wiedzy, wynikający z postępu w zakresie biologii molekularnej sprawił, że brakowało dotychczas materiałów dydaktycznych pozwalających studentom i lekarzom w trakcie specjalizacji i lekarzom specjalistom, między innymi onkologom klinicznym, hematologom, radłoterapeutom, patologom, hematologom, onkologom dziecięcym i chirurgom na zaznajomienie się z tymi trudnymi zagadnieniami. Przedłożony do nagrody Ministra podręcznik jest pierwszym i Jedynym w Polsce opracowaniem, który w sposób kompleksowy i bardzo przystępny omawia zagadnienia skomplikowanych procesów subkomórkowych zachodzących w komórkach nowotworowych a także wykorzystania ich w procesie diagnostycznym oraz leczniczym. Warto nadmienić, że do nauczania przeddypłomowego wprowadzony został przedmiot biologia molekularna a nauczanie onkologii nie może się obyć bez zapoznania studentów z molekularnymi aspektami choroby nowotworowej W tym kontekście podręcznik ten nie tylko ułatwia zaznajomienie się z podstawami teoretycznymi, ale daje także doskonałą możliwość jednoczesnej fuzji podstaw patofizjologicznych z klinicznym ich zastosowaniem. Innowacyjna koncepcja podręcznika, przemyślane skonstruowanie jego treści i nadzór nad powstawaniem wszystkich rozdziałów tej monografii jest w całości dziełem prof. dr hab. Marka Wojtukiewicza i dr hab. Ewy Sierko, członków zespołu pretendującego do nagrody Ministra Zdrowia. Są oni również współautorami aż 12 rozdziałów składających się na to dzieło. Pozostałe rozdziały zostały opracowane przez wybitnych ekspertów w poszczególnych dziedzinach onkologii. Podręcznik składa się z 572 stron a jego treść podzielona jest na 5 części: Podstawy onkologii molekularnej, Diagnostyka, Nowotwory lite, Hematoonkologia i onkologia dziecięca, Powikłania po leczeniu celowanym. Pierwsza z nich ma na celu przystępne wyjaśnienie skomplikowanych procesów subkomórkowych, co z pewnością ułatwia czytelnikom lepsze zrozumienie i właściwą interpretację danych zawartych w części klinicznej. Odsłania również uwarunkowania subkomórkowe leżące u podstaw kojarzenia leczenia ukierunkowanego na cele molekularne z 2 konwencjonalnymi sposobami leczenia przeciwnowotworowego (chemioterapią i radioterapią). Część poświęcona zagadnieniom klinicznym w przystępny sposób omawia skomplikowane aspekty kwalifikacji chorych do leczenia ukierunkowanego na cele molekularne we wszystkich typach nowotworów, w których wprowadzono taki sposób leczenia przeciwnowotworowego lub trwają intensywne badania nad jego skutecznością. Przedstawione zostały również wyniki leczenia i możliwe powikłania leczenia ukierunkowanego na cele molekularne. Kompleksowość i wielokierunkowość opracowania tego podręcznika są bez wątpienia jego istotnymi atutami. Warto podkreślić, że podręcznik ukazał się na przełomie sierpnia/września 2013 r. i wkrótce stał się bestsellerem księgarni internetowej, jest również rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne. Wskazuje to dodatkowo na to, że jest to materiał dydaktyczny niezwykle potrzebny na rynku polskim.
Inne
System-identifier
0000049164