Laboratory study about pressure distribution on car seats with people of different anthropometric features participation
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn (Politechnika Świętokrzyska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
ISSN
1234-754X
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
4
Strony od-do
115-127
Numer tomu
74
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
comfort
static comfort
travelling comfort
pressure distribution
car seat bottoms
pl
komfort
komfort statyczny
komfort podróżowania
rozkład nacisków
siedziska samochodowe.
Streszczenia
Język
en
Treść
This article refers to actual problem of cars’ travelling comfort. In the first part of the article, an experiment was described in which particular attention was given to measuring system that is used in studying pressure distribution on the car seat bottom and backrest of the car seat. The structure of this system and usage possibilities, including basic parameters of its’ work were also discussed. In the second part, an analysis of the conducted study results was presented, with special consideration taken to dependence between particular values which characterize the pressure distribution on car seat bottom and basic anthropometric parameters of the human body.
Język
pl
Treść
Artykuł odnosi się do aktualnej problematyki komfortu podróżowania pojazdami samochodowymi. W pierwszej części opisano przeprowadzony eksperyment, zwracając szczególną uwagę na system pomiarowy wykorzystywany do badania rozkładu nacisków na siedzisko i oparcie fotela samochodowego. Omówiono budowę tego systemu oraz możliwości wykorzystania, podając podstawowe parametry jego pracy. W części drugiej przedstawiono analizę wyników przeprowadzonych badań eksperymentalnych ze szczególnym uwzględnieniem zależności między wybranymi wielkościami charakteryzującymi rozkład nacisków na siedzisko fotela a podstawowymi parametrami antropometrycznymi ciała człowieka.
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
55620
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych