Modelling of the Mechanical State of a Diamond Particle in the Metallic Matrix
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn (Politechnika Świętokrzyska)
Książka
Tytuł książki
TEROTECHNOLOGY
Data publikacji
2014
ISBN
9783037859803
Wydawca
TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, LAUBLSRUTISTR 24, CH-8717 STAFA-ZURICH, SWITZERLAND
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Modelling of the Mechanical State of a Diamond Particle in the Metallic Matrix
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
127-133
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
diamond impregnated tools
metallic matrix
diamond retention
numerical modelling
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
8th International Conference on Terotechnology
Początek konferencji
2013-09-26
Koniec konferencji
2013-09-27
Lokalizacja konferencji
Kielce
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
The paper is concerned with the modelling of diamond retention efficiency of three different matrix materials: cobalt (EF), cobalt (SMS) and carbonyl iron powders. After the consolidation stage, the specimens were tested for tensile properties. The mechanical fields around a diamond particle were determined using computer simulations. The simulations were performed for a protruding diamond particle after hot pressing and after loading with an external force. The diamond retention efficiency of the matrix is affected by the interactions between the diamond crystal and the matrix during hot pressing. It is assumed that the matrix potential for diamond retention is associated with the amount of elastic and plastic deformation energies. The mechanical state generated in the matrix was calculated using Abaqus software.
Inne
System-identifier
28205
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych