Automatic Assessment of Skull Circumference in Craniosynostosis
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (Politechnika Łódzka)
Książka
Tytuł książki
COMPUTER VISION AND GRAPHICS, ICCVG 2014
Data publikacji
2014
ISBN
978-3-319-11331-9
Wydawca
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Automatic Assessment of Skull Circumference in Craniosynostosis
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
179-186
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
International Conference on Computer Vision and Graphics (ICCVG)
Początek konferencji
2014-09-15
Koniec konferencji
2014-09-17
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
102765
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych