Analiza możliwości przewidywania temperaturowych zmian impedancji układu grzejnego na podstawie jego charakterystyki częstotliwościowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (Politechnika Łódzka)
Książka
Tytuł książki
Konferencja Naukowo-Techniczna Modelowanie i sterowanie procesów elektrotechnologicznych
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-63792-33-6
Wydawca
Politechnika Świętokrzyska
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Analiza możliwości przewidywania temperaturowych zmian impedancji układu grzejnego na podstawie jego charakterystyki częstotliwościowej
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
63-72
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Konferencja Naukowo-Techniczna Modelowanie i sterowanie procesów elektrotechnologicznych
Początek konferencji
2014-09-15
Koniec konferencji
2014-09-17
Lokalizacja konferencji
Kielce
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
18258