Sensitization to occupational allergens in hairdressing apprentices diagnosed already before entering vocational training.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Medycyna Pracy
ISSN
0465-5893
EISSN
2353-1339
Wydawca
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
5
Strony od-do
567-575
Numer tomu
67
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
ang
vocational training
hairdressers
professional exposure
apprentices
occupational allergens
hairdressing allergens
polski
szkolenie zawodowe
fryzjerzy
narażenie zawodowe
uczniowie
alergeny zawodowe
alergeny fryzjerskie
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Wstęp: Praca w zawodzie fryzjera związana jest z narażeniem na wiele substancji o działaniu alergizującym i drażniącym. Uczniowie fryzjerscy są narażeni na te same alergeny co fryzjerzy profesjonalni, ponieważ praktyczna nauka zawodu zaczyna się na początku nauki w szkole zawodowej. Celem badania było wykrycie uczulenia na alergeny zawodowe u uczniów fryzjerskich obecnego u nich przed rozpoczęciem praktyk zawodowych. Materiał i metody: U 307 uczniów fryzjerskich przeprowadzono badania kwestionariuszowe i spirometryczne, punktowe testy skórne (PTS) z pospolitymi aeroalergenami i alergenami zawodowymi. Oznaczono też poziom całkowitej immunoglobuliny E (IgE) i swoistych IgE dla alergenów zawodowych w surowicy krwi. Wyniki: Występowanie przynajmniej jednego objawu ze strony skóry i/lub układu oddechowego, i/lub spojówek zgłosiło 29,9% badanych. Wśród 28,2% z nich stwierdzono atopię, a u 43,4% podwyższony poziom całkowitej IgE. W całej grupie badanej atopia występowała u 20% uczniów, a podwyższony poziom całkowitej IgE u 32,8%. U 1 osoby stwierdzono dodatnie wyniki PTS dla parafenylenodiaminy, a u 5 osób obecność swoistych IgE dla fryzjerskich alergenów zawodowych. Wnioski: Badanie wykazało, że uczniowie fryzjerscy mogą być uczuleni na alergeny zawodowe już przed rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu, co jest związane z dużą pozazawodową ekspozycją na alergeny fryzjerskie. Ponadto wielu z nich jeszcze przed ekspozycją zawodową zgłasza dolegliwości ze strony skóry, układu oddechowego i spojówek, co jednak często wynika z wcześniej rozpoznanych chorób przewlekłych. Z tego powodu ważne jest przeprowadzanie wnikliwych badań, w tym testów alergologicznych, wśród kandydatów do szkół fryzjerskich przed rozpoczęciem przez nich nauki.
Język
angielski
Treść
Background: Hairdressers are occupationally exposed to many allergenic and irritating substances. Additionally, hairdressing apprentices are exposed to the same allergens as professional hairdressers, due to the fact that vocational training starts in the beginning of the education. This study was undertaken to investigate early occurrence of sensitization to occupational allergens in hairdressing apprentices before the onset of the vocational training. Material and Methods: Three hundred and seven hairdressing apprentices were assessed using a questionnaire and skin prick tests (SPTs) to common and occupational allergens. The level of total and serum specific immunoglobulin E (IgE) to occupational allergens was evaluated and spirometry was performed. Results: At least one skin and/or respiratory and/or conjunctival symptom was reported by 29.9% of subjects. Among subjects with at least one symptom, 28.2% of them were atopic whereas among 43.4% of them total IgE level was elevated. Atopy was found in 20% cases. In the case of one apprentice, positive SPT for paraphenylenediamine was found. Nearly 33% of apprentices had elevated total IgE level and 5 of them had specific IgE for occupational allergens. Conclusions: The study revealed that hairdressing apprentices might be sensitized to occupational allergens even before the beginning of vocational training, due to prior non-professional exposure to hairdressing agents. Furthermore, many of them report skin, respiratory and conjunctival symptoms, often connected with chronic disease diagnosis. Thus, candidates for hairdressers should be examined thoroughly before the start of the education and tests for allergy to hairdressing substances are indicated.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-58b2ca3bd5de679417d453ae
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych