Environmental and natural heritages investments in fisheries local action groups (FLAGs) functioning in the Warmia and Masuria Region
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Książka
Tytuł książki
9th International Conference Environmental Engineering (9th ICEE) - Selected papers / edited by Donatas Cygas,Tomaz Tollazzi
Data publikacji
2014
ISBN
978-609-457-640-9
Wydawca
Vilnius Gediminas Technical University Press Technika
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Environmental and natural heritages investments in fisheries local action groups (FLAGs) functioning in the Warmia and Masuria Region
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
7 s.
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ICEE
Nazwa konferencji
9th International Conference on Environmental Engineering
Początek konferencji
2014-05-22
Koniec konferencji
2014-05-23
Lokalizacja konferencji
Wilno
Kraj konferencji
LT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000019102