Cultural determinants of corporate responsibility - as determined by the implementation of the organizational culture of CSR
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Książka
Tytuł książki
The 9th International Days of Statistics and Economic : Conference Proceedings : September 10-12, 2015 : Prague, Czech Republic / edited by Tomáš Löster, Tomáš Pavelka
Data publikacji
2015
ISBN
978-80-87990-06-3
Wydawca
Melandrium
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Cultural determinants of corporate responsibility - as determined by the implementation of the organizational culture of CSR
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
769-780
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
The 9th International Days of Statistics and Economics
Początek konferencji
2015-09-10
Koniec konferencji
2015-09-12
Lokalizacja konferencji
Prague
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000017540