Gamers, pool and strategies of information architecture
PBN-AR
Instytucja
Wydział Architektury (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Czasopismo Techniczne. Architektura
ISSN
1897-6271
EISSN
Wydawca
Politechnika Krakowska
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
8-A (14)
Strony od-do
217-222
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
architektura informacyjna, gra, strategia, kompozycja, techniki cyfrowe, algorytm
en
information architecture, game, strategy, composition, digital techniques, algorithm
Streszczenia
Język
pl
Treść
Gra jest aktywnością ludzką, która wymaga stworzenia konwencji, przestrzegania reguł i która prowadzi do uzyskania wyniku podlegającego ocenie w świetle ustalonych kryteriów. Zasady gier współgrają z charakterystyką epok historycznych w których powstały. Era informacyjna przynosi narzędzia ułatwiające formalizację postrzegania i reprezentacji. Artykuł analizuje wpływ tego faktu na strategie architektoniczne. Opisuje rodowód i charakter gier informacyjnych.
Język
en
Treść
Play is a human activity which requires the creation of a convention, obeying the rules, and which leads to a result that can be evaluated in the light of established criteria. The rules of games interact with the characteristics of the historical periods in which they arose. The I nformation Age provides tools that facilitate the formalization of perception and representation. The article analyses the impact of this fact on architectural strategies. I t describes the background and nature of information games.
Inne
System-identifier
WUTce172250071c4fa0a8d909eba4c6e233