Współpraca z pracodawcami a kształcenie na kierunku technologia chemiczna
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Działalność naukowa i badawcza Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej
Data publikacji
2016
ISBN
97883910119-6-6
Wydawca
Instytut Chemii WBMiP PW
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Współpraca z pracodawcami a kształcenie na kierunku technologia chemiczna
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
26-45
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.9
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
technologia chemiczna, jednostki kształcenia, pracodawcy, współpraca
en
chemical technology, academic units, employers, cooperation
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono współpracę jednostek prowadzących kierunek technologia chemiczna z pracodawcami w zakresie kształcenia. Omówiono rodzaje kooperacji Instytutu Chemii z pracodawcami w tym obszarze w okresie ostatnich ośmiu lat. Zaprezentowano wyniki badania ankietowego dotyczącego relacji wydziałów z pracodawcami w kontekście wpływu pracodawców na kształcenie, chęci współpracy pracodawców z wydziałami oraz diagnozy, na ile współpraca ta jest owocna dla studentów i absolwentów.
Język
en
Treść
The paper presents the cooperation of academic units providing studies in the chemical technology field of study with employers in the area of education.Types of cooperation between the Institute of Chemistry and employers in this area over the last eight years have been discussed. The survey results on relations between faculties and employers in the context of the employers’ impact on education, the employers’ willingness to cooperate with faculties and the diagnosis of how this cooperation is fruitful for students and graduates have been presented.
Inne
System-identifier
WUT0272b921eb144bb8a22b07cc43cc2bf6