Badanie i analiza belek zespolonych betonowych dwuetapowo
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Aktualne problemy naukowo - techniczne budownictwa
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-946540-0-9
Wydawca
Politechnika Warszawska, WBMiP, Instytut Budownictwa
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Badanie i analiza belek zespolonych betonowych dwuetapowo
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
51-58
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
konstrukcje zespolone, nośność styku, przyczepność ugięcia, odkształcenia
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedmiotem badań eksperymentalnych były żelbetowe belki zespolone oraz monolityczne belki kontrolne. Belki badano pod obciążeniem doraźnym. Wykonano trzy serie elementów z różnymi powierzchniami prefabrykatu (gładką, szorstką i z wrębami), czwartą serię stanowiły belki monolityczne. Beton uzupełniający układany był na prefabrykatach po 7 dniach ich dojrzewania. Dla belek prefabrykatu i betonu uzupełniającego zastosowano beton zwykły tej samej klasy. Badanie miało na celu obserwację zachowania płaszczyzn styku zespolonego, analizę odkształceń i przemieszczeń w charakterystycznych punktach elementu oraz obserwację zachowania się elementów w chwili utraty nośności. Badania wykazały, że etap niszczenia poszczególnych elementów charakteryzował się odmiennym jego przebiegiem w odniesieniu do każdej z analizowanych serii. Elementy z powierzchnią gładką wykazywały się najmniejszą nośnością i gwałtownym zniszczeniem. Nośność belek z wrębami była podobna do nośności belek monolitycznych, jednak sam etap niszczenia przebiegał całkowicie inaczej i jego przebieg był znacznie mniej gwałtowny.
Język
en
Treść
Reinforced concrete composite beams and monolithic-control beam are the subject of the experimental studies concerned in this article. Three series of beams with different surfaces of the connection between concrete layers (smooth, rough and with indentations) and the fourth monolithic beam were tested under short term load. New concrete was poured on the precast after 7 days of concrete curing. The concrete grade of new layers was the same as in the precast. The research was focused on the observation of connection between concrete layers, analysis of deflection deformation at selected points and the behavior of the beam at the time of load capacity loss. The research demonstrated that the stage of beam destruction characterized differently in each series. The elements with smooth surfaces revealed the smallest bearing capacity and sudden destruction. The bearing capacity of the elements with indentations was similar to the capacity of monolithic beams, but the failure progress was proceeded in a completely different way.
Inne
System-identifier
WUTd4dd79806def47e0acfa425cb06492bf