Badanie wpływu starzenia na właściwości i adhezję asfaltu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Działalność naukowa i badawcza Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej
Data publikacji
2016
ISBN
97883910119-6-6
Wydawca
Instytut Chemii WBMiP PW
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Badanie wpływu starzenia na właściwości i adhezję asfaltu
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
112-125
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.65
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
asfalt, starzenie asfaltu, adhezja asfaltu
en
bitumen, aging test, adhesion of asphalt
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedstawiono wyniki badań właściwości asfaltu poddanego starzeniu metodą RFT. Badaniom poddano asfalt drogowy 35/50 oraz z dodatkiem środków adhezyjnych. Wpływ starzenia asfaltu oceniono na podstawie zmiany temperatury mięknienia, penetracji, lepkości dynamicznej, składu grupowego oraz adhezji do kruszyw mineralnych.Analiza wyników dotyczyła zmian właściwości asfaltu oraz wpływu środków adhezyjnych na przyczepność asfaltu do kruszyw.
Język
en
Treść
The results of testing the properties of the asphalt, which was subjected aging RFT method were presented. Asphalt 35/50 with adhesives was used in the study. Effect of aging asphalt was evaluated based on changes in temperature softening point, penetration, dynamic viscosity, omposition of the group,and adhesion to mineral aggregates.The analysis of results concerned the changes in the properties of asphalt and the impact of adhesive substance on the adhesion of asphalt with mineral aggregates.
Inne
System-identifier
WUT76d9911e67204c91b55a0d4359a826dd