Analiza procesu wysyłek komponentów prototypowych – studium przypadku
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania. Dział Upowszechniania Wiedzy
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
22--27
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
customs
customs tariff
PL
kod taryfy celnej
KTC
odprawa celna
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article presents the results of research conducted in one of the office of research and development department. The analysis is focused on analysis of shipment procedure of prototype components outside the European Union. At the beginning of this article researchers proposed the hypothesis that there is a need to provide a user manual documentation dedicated for engineers requesting shipment. The hypothesis is covered by results of case study. Conclusions and recommendations shared based on the analysis are focused on accelerating the shipment process.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań autorów przeprowadzone w jednym z biur badań i rozwoju. Skoncentrowano się na realizacji wysyłek komponentów prototypowych spoza Unii Europejskiej. Na początku artykułu postawiono hipotezę, że istnieje potrzeba stworzenia instrukcji wysyłki komponentów dedykowanej dla inżynierów a nie specjalistów logistyki. W dalszej części próbuje się uzasadnić postawioną hipotezę posługując się wynikami studium przypadków. Wnioski oraz sugestie wypływające z przeprowadzonych analiz ukierunkowano na przyspieszenie procesu odbioru części przez zainteresowanego.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:089526