Application of artificial neural networks in discharged wastewater volume forecasting – case study Toruń
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania. Dział Upowszechniania Wiedzy
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
9061--9067
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
artificial neural networks
forecasting
logistics
wastewater treatment
PL
sztuczne sieci neuronowe
prognozowanie
logistyka
oczyszczanie ścieków
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The aim of this paper was to present the possibility of applying artificial neural networks to predict daily values of discharged sewage based on meteorological and wastewater and consumed water from previous days. Calculations have shown that rainfall is one of the most important factors shaping wastewater volume. Forecasting models based on ANN performed well generating predictions with MAPE less than 7%.
Język
PL
Treść
Celem artykułu było przedstawienie możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do prognozowania dziennego zrzutu ścieków do sieci kanalizacyjnej. Wartości te prognozowano w oparciu o dane meteorologiczne oraz poziom zużycia wody w dniach poprzedzających. Badania wykazały, iż opady są jednym z najistotniejszych czynników kształtujących wielkość ścieków. Modele prognostyczne sztucznych sieci neuronowych wykazały się dużą zdolnością generowania trafnych prognoz, osiągając wartość błędu typu MAPE na poziomie 7%.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:091793