Badanie jakości klasyfikacji szeregów czasowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia
ISSN
1505-9332
EISSN
Wydawca
Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
22
Strony od-do
148--156
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.64
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
Renyi's entropy
clustering validation
clustering time series
PL
klasyfikacja szeregów czasowych
entropia Renyiego
wskaźnik klasyfikacji
Streszczenia
Język
EN
Treść
The aim of this paper is to present a quality index classification using Renyi's entropy against known quality indicators grouping of multidimensional time series. The starting point was the empirical data. The division into groups was made by using Ward's agglomeration algorithm, k-means method's and spectral clustering. The results were veri-fied using the selected indices of clustering validation. The proposed index seems to be promising but it needs to be verified for various distributions of time series.
Język
PL
Treść
Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie wskaźnika jakości klasyfikacji z zastosowaniem entropii Renyiego na tle znanych wskaźników jakości grupowania wielowymiarowych szeregów czasowych. Punktem wyjścia były dane empiryczne. Podziału na grupy dokonano przy zastosowaniu algorytmu aglomeracji Warda, klasyfikacji k-średnich oraz klasyfikacji spektralnej. Otrzymane wyniki klasyfikacji zweryfikowano stosując wybrane indeksy określające poprawność klasyfikacji. Zaproponowany wskaźnik wydaje się obiecujący, ale wymaga zweryfikowania dla różnych rozkładów badanych szeregów.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:088554