Business processes in a distributed surveillance system integrated through workflow
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
ISSN
1429-3447
EISSN
2353-0952
Wydawca
AGH University of Science and Technology
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
115--126
Numer tomu
17
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,75
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
EN
surveillance systems
workflows
business modeling
ArchiMate
PL
modelowanie biznesowe
ArchiMate
systemy nadzoru
przepływy pracy
Streszczenia
Język
EN
Treść
SIMPOZ project aims at building a highly configurable system for suryeillance of publie areas and objeets of a speeial importanee based on the analysis of digital images. Distributed naturę and po-tential diyersity of monitoring features, a large number of alarm signals fed by yarious sensors, the need to ensure a flexible event flow management and tailored to needs emergency response processes were motiyations to utilize workflow as a management and integration layer. Implementation of workflow processes was preceded by business modeling with ArchiMate language. The presented models of business processes reflect the specificity and characteristies of surveillance systems: reactiye character, event driven control and a large number of asynchronous data flows. Lessons learned indicate, that ArchiMate models in spite of the smaller set of dedicated behayioral constructs with respect to for example BPMN, after adopting certain modeling conyentions, allow to reach high level of expressiveness.
Język
PL
Treść
Projekt SIMPOZ ma na celu budowę elastycznego systemu nadzoru przestrzeni publicznej i obiektów specjalnego znaczenia na podstawie analizy cyfrowych obrazów. Motywacją do wykorzystania w systemie przepływów pracy jest duże rozproszenie, potencjalna różnorodność monitorowanych własności i informacji o alarmach oraz potrzeba zapewnienia elastycznego zarządzania przepływem zdarzeń. Implementacja procesów przepływu pracy została poprzedzona etapem modelowania biznesowego, w którym wykorzystano język ArchiMate. Przedstawione modele procesów biznesowych odpowiadają specyfice i własnościom systemów nadzoru: mają reaktywny charakter, są sterowanie poprzez zdarzenia oraz obejmują dużą liczbę asynchronicznych przepływów danych. Doświadczenia wskazują, że język ArchiMate, mimo mniejszego zestawu konstrukcji służących do opisu zachowania niż np. notacja BPMN, po przyjęciu pewnych konwencji modelowania, pozwala na osiągnięcie wysokiego poziomu ekspresywności.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:079027
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych