Implementacja systemu wspomagania decyzji dotyczących sterowania zapasami i problemy jej towarzyszące – studium przypadku
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania. Dział Upowszechniania Wiedzy
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
316--322
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
inventory management
customer service level
decision support system
PL
zarządzanie zapasami
poziom obsługi klienta
system wspomagania decyzji
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
In the paper, selected problems of the implementation of the decision support system for inventory control in an international production and distribution enterprise were introduced. The name of the enterprise and the name of the decision support system were coded as “X” Enterprise and “SWD” System.
Język
PL
Treść
W pracy przedstawiono wybrane problemy towarzyszące implementacji systemu wspomagania decyzji dotyczących sterowania zapasami w międzynarodowym przedsiębiorstwie produkcyjno-dystrybucyjnym. Ze względu na brak zgody kierownictwa firmy na upublicznianie danych zakodowana została prawdziwa nazwa badanego przedsiębiorstwa oraz wszelkie informacje, które mogłyby ułatwić jego łatwą identyfikację, dlatego też w pracy posłużono się określeniami Przedsiębiorstwo X oraz system wspomagania decyzji SWD.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:089544