Krótkoterminowe prognozowanie wielkości popytu z wykorzystaniem klasycznych metod predykcji na przykładzie międzynarodowego przedsiębiorstwa produkcyjno-dystrybucyjnego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania. Dział Upowszechniania Wiedzy
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
9076--9084
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.64
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
demand forecasting
time series analysis
PL
prognozowanie popytu
analiza szeregu czasowego
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
In the paper a short-term demand forecasting models for international production and distribution enterprise were compared. The object of analysis was an international production and distribution enterprise which brand name was coded as the “X Enterprise”. In the research eight chosen products’ sales volumes were analysed. Historical input data came from 2005–2011.
Język
PL
Treść
W pracy zaprezentowano wyniki badań polegających na doborze odpowiedniej metody do prognozowania wielkości popytu w międzynarodowym przedsiębiorstwie produkcyjno-dystrybucyjnym. Wykorzystane metody – naiwną, średniej ruchomej, wygładzania wykładniczego oraz wskaźników sezonowości – porównano ze sobą oraz zwrócono wagę co do zasadności ich stosowania. Obiektem badań było międzynarodowe przedsiębiorstwo produkcyjno-dystrybucyjne, którego nazwa została zakodowana jako Przedsiębiorstwo X. W badaniach przeanalizowano wielkość sprzedaży ośmiu wybranych produktów na rynku skandynawskim. Historyczne miesięczne dane sprzedaży pochodziły z lat 2005–2011.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:091795