Logistyczne aspekty funkcjonowania biogazowni
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania. Dział Upowszechniania Wiedzy
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
310--315
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.45
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
supply chain
biogas plant
logistic process
PL
łańcuch dostaw
proces logistyczny
biogazownia
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
In this paper an operation of agricultural biogas plant from the logistic processes point of view has been presented. Certain areas where knowledge and tools originating in logistic management have been indicated. Biogas plant has been also presented as a part of supply chain and the strong dependence between its stable operation and properly created chain of information and goods flow has been emphasized.
Język
PL
Treść
W pracy omówiono zasadę funkcjonowania biogazowni oraz zachodzących w niej procesów logistycznych. Biogazownię przedstawiono również z punktu widzenia łańcucha dostaw, uwypuklając silną zależność pomiędzy jej elementami.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:089533