Comparison of phase retrieval techniques based on the transport of intensity equation using equally and unequally spaced plane separation criteria
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Interferometry XVII: Advanced Applications
Data publikacji
2014
ISBN
9780819472182
Wydawca
SPIE
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Comparison of phase retrieval techniques based on the transport of intensity equation using equally and unequally spaced plane separation criteria
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
1-11
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
Transport of intensity equation based solver, Poisson equation, Fourier Solver, optimal separation, Gaussian Process Regression, retrieved phase, equally spaced separation, unequally spaced separation
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Interferometry XVII: Techniques and Analysis
Początek konferencji
2014-08-17
Koniec konferencji
2014-08-19
Lokalizacja konferencji
San Diego
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
WUTee20671e3cc84bf184bc94edc2e198fb
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych