Liquid-filled adjustable optical wedge applied for deflection of the laser beam
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Advanced Mechatronics Solutions
Data publikacji
2016
ISBN
978-3-319-23921-7
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Liquid-filled adjustable optical wedge applied for deflection of the laser beam
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
319-322
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
laser beam angular drifts beam deflector liquid filled variable angle prism wedge prism carrier fringes
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
11th International Conference Mechatronics 2015
Początek konferencji
2015-09-21
Koniec konferencji
2015-09-23
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
Studies on the application of a liquid-filled variable angle prism as precise beam deflector are presented. The system operates on the basis of a liquid-filled variable angle prism. The basic idea is to use two flat optical plates separated by optical fluid. To avoid distortion of wavefront the liquid layer is very thin. The optical fluid has a refractive index matching the refractive index of plates. Plates are adjusted at an angle in order to obtain the optical fluid wedge between them. Theoretical basis, experimental set up and experimental results are presented. As a result a range of deflection 5·10−6 radians were obtained.
Inne
System-identifier
WUT049257fc64a54390be604737d0436c74
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych