Determining the reactivity of concrete aggregates for Nuclear Power Plant concrete structures
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Materiały Budowlane
ISSN
0137-2971
EISSN
2449-951X
Wydawca
Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o.
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
9
Strony od-do
98-101
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
elektrownia jądrowa, reaktywność alkaliczna kruszywa, korozja wewnętrzna betonu
en
nuclear power plant, aggregates reactivity, internal corrosion of concrete
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono dodatkowe wymagania mające na celu zapewnienie trwałości betonu z uwagi na prawdopodobieństwo korozji wynikające z reaktywności alkalicznej kruszywa zgodnie z francuskimi wytycznymi do projektowania elektrowni jądrowej RCC-CW.W związku z tym, żewymagania te bazują zarówno na normach europejskich, jak i doświadczeniu francuskim, to nie są one całkowicie kompatybilne z warunkami i wymaganiami obowiązującymi w innych krajach, w tym w Polsce. W artykule przedstawiono także ocenę reaktywności zgodnie z RILEM oraz wg norm ASTM. Artykuł jest wstępem do dyskusji na temat dostosowania wytycznych dotyczących oceny reaktywności kruszyw do betonu wg RCC-CW do warunków polskich
Język
en
Treść
The authors describe the additional requirements to ensure durability of concrete related to probability of corrosion due to alkali-silica reactivity of aggregates based on French Rules for Design and Construction of PWR nuclear civilworks RCC-CW. Since these requirements are based both on European standards and the French experience they are not fully compatible with the conditions and requirements in other countries, including Poland. In the paper the RILEM methodology and assessment according to American ASTM standards are presented as well. The article is an introduction to the discussion on adapting to Polish conditions the guidelines for the reactivity assessment of aggregate for concrete resulting from RCC-CW
Inne
System-identifier
WUT5e23188b932241719965c75991d7ffc4
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych