Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2014
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
666
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
PWN
Miejsce wydania
Warszawa
ISBN
978-83-01-17467-5
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
33.3
Autorstwo oznaczone
Słowa kluczowe
pl
nawierzchnie drogowe
Nagrody
Praca wybitna
Powód
Monografia jest pierwszą w kraju obszerną publikacją z mechaniki stosowanej poświęconą nawierzchniom drogowym jako konstrukcjom budowlanym. Jest próbą wypełnienia pewnej luki, którą jest brak w budownictwie drogowym „własnej mechaniki”, a którą ma budownictwo kubaturowe i budownictwo mostowe. Mechanika nawierzchni drogowych jest podstawową dyscypliną naukową wykorzystywaną przy analizach zachowania się nawierzchni i podstawą naukową ich projektowania (wymiarowania) z zastosowaniem metod mechanistycznych. Monografia została nagrodzona Nagrodą zespołową I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2014. Otrzymała wyróżnienie FSNT NOT w Konkursie na Najlepszą Książkę Techniczną TECHNICUS 2014 za walory zarówno merytoryczne jaki i edytorskie. O wartości tej publikacji świadczą pozytywne recenzje w czasopiśmie technicznym AUTOSTRADY (nr 3/2014) i w czasopismach naukowo-technicznych INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO (nr 10/2014) oraz DRGOWNICTWO (2/2015). W wymienionych recenzjach napisano między innymi: „Materiał przedstawiony w książce jest niezwykle przydatny pracownikom naukowym specjalizującym się w tematycekonstrukcji i technologii nawierzchni drogowych, projektantom, którzy stosują procedury projektowania konstrukcji nawierzchni wykorzystujące metody mechanistyczne, a w przypadku stosowania gotowych katalogów potrzebują wiedzy o zachowaniu się stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, weryfikatorom i rzeczoznawcom w sytuacjach, gdy koniecznajest ocena trudnych przypadków wymagających wiedzy z mechaniki nawierzchni, specjalistom wykonującym badania doświadczalne lub diagnostyczne z zakresu nawierzchni drogowych jako podstawa teoretyczna wielu badań, studentom specjalności drogowych na wydziałach inżynierii lądowej i budownictwa, jako uzupełnienie przedmiotów mechanikabudowli oraz teoria sprężystości treściami związanymi ze specyfiką nawierzchni drogowych.”, „Publikacja ma charakter kompleksowy i podstawowy w tym sensie, że modelemechaniczne nawierzchni drogowej są budowane od podstaw (w ramach klasycznej mechaniki kontinuum materialnego – fenomenologicznej i deterministycznej), a ponadtoksiążka zawiera wiele przykładów rozwiązania i rozwiązywania ilustracyjnych lub praktycznych zadań z mechaniki nawierzchni.”, „Zdaniem redakcji naszego miesięcznika opisane w recenzowanej książce zasady i oznaczenia powinny być stosowane w artykułach przygotowywanych przez PT Autorów do miesięcznika DROGOWNICTWO.”
Streszczenia
Język
pl
Treść
Publikacja jest pierwszą w kraju pozycją książkową dotyczącą mechaniki nawierzchni drogowych jako konstrukcji budowlanych. Uwzględniono w niej specyfikę tych nawierzchni jako konstrukcji.
Inne
System-identifier
WUTb69cea41d5ee40b485b78648a1cf22ad