Półprzestrzeń sprężysta jednorodna i z dodatkową wierzchnią warstwą sprężystą jako modele mechaniczne nawierzchni drogowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
ISSN
1509-5878
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium"
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
79-87
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń porównawczych przemieszczeń i odkształceń na podstawie różnych modeli mechanicznych nawierzchni drogowych podatnych: półprzestrzeni sprężystej wielowarstwowej odzwierciedlającej warstwy konstrukcyjne nawierzchni i jej podłoże gruntowe, dwóch wariantów modeli uproszczonych w postaci sprężystej półprzestrzeni jednorodnej z dodatkową sprężystą warstwą wierzchnią odzwierciedlającą wszystkie warstwy konstrukcyjne (w wariancie pierwszym) lub tylko warstwy asfaltowe (w wariancie drugim) oraz modelu zastępczego (uśrednionego) w postaci jednorodnej półprzestrzeni sprężystej.
Język
en
Treść
The paper presents the results of comparative calculations of deformations and strains on the basis of different mechanistic models of road pavement: multi-layer elastic half-space that reflects the structure and subsoil, two variants of simplified models in the form of a homogeneous elastic half-space with an additional elastic cover layer that reflects all the construction layers (in the first variant) or only asphalt layers (in the second variant) and a homogenized model (averaged) in the form of a homogeneous elastic half-space.
Inne
System-identifier
WUT394205