Multi-load truss topology optimization using the adaptive ground structure approach
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Recent advances in computational mechanics : proceedings of the 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM2013)
Data publikacji
2014
ISBN
9781138024823
Wydawca
CRC Press
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Multi-load truss topology optimization using the adaptive ground structure approach
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
9-16
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
CMM
Nazwa konferencji
20th Polish Conference on Computer Methods in Mechanics
Początek konferencji
2013-08-27
Koniec konferencji
2013-08-31
Lokalizacja konferencji
Poznań
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
WUT59a88f853e6249aaa392951f41f8d6a5