Badanie przydatności sondy K-Nassera do uproszczonej kontroli jakości mieszanek samozagęszczalnych na placu budowy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Konferencja Dni betonu. Tradycja i nowoczesność
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-61331-19-3
Wydawca
Stowarzyszenie Producentów Cementu
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Badanie przydatności sondy K-Nassera do uproszczonej kontroli jakości mieszanek samozagęszczalnych na placu budowy
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
388-398
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Streszczenia
Język
pl
Treść
Konsystencja stanowi jeden z najważniejszych parametrów technologicznych samozagęszczalnej mieszanki betonowej, jakkolwiek badanie tej cechy w warunkach budowy jest żmudne i utrudnione. W celu wykonania omawianego oznaczenia metodą normową,należy przygotować odpowiednie stanowisko, co znacząco wydłuża proces pomiaru.W artykule podjęto się próby określenia przydatności nienormowego badania sondą K-Nassera do ustalenia klasy konsystencji mieszanki samozagęszczalnej. Metoda ta pozwala na skrócenie i uproszczenie przebiegu testu. Na podstawie analizy wyników badania uznano, że sonda spełnia stawiane jej oczekiwania w zakresie oszacowania klasy konsystencji mieszanek samozagęszczalnych, przy czym wdrożenie tego rozwiązania na skalę przemysłową wymagałoby dalszych badań
Język
en
Treść
Consistency is one of the most important technological parameters of self-compacting concrete, however testing of this characteristic on a construction site is laborious and difficult. In order to complete test of mentioned parameter with standardized method, it is necessary to prepare suitable measurement station, which lengthen measuring process. Authors of this article made an attempt to determine usefulness of the K-Slump tester in defining consistency class of self-compacting concrete. This method allows for shortened and simplified test in comparison to standardized test methods. The analysis of obtained results showed that usefulness of the K-Slump tester in determining consistency class of self-compacting concrete is satisfying, however putting this solution into practice still require additional research
Inne
System-identifier
WUT71fb174be6d24267bc54985d6f08f486