Artificial urinary bladder model for the study of biofilm formation on the urological catheters
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering, Spała, 5-9.09.2016. Book of Abstracts
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-61997-73-3
Wydawca
EXALL
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Artificial urinary bladder model for the study of biofilm formation on the urological catheters
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
105-105
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
biofilm bakteryjny, model pęcherza moczowego, cewniki
en
biofilm, bladder model, catheters
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
XXII OKICiP
Nazwa konferencji
XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Początek konferencji
2016-09-05
Koniec konferencji
2016-09-09
Lokalizacja konferencji
Spała
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
WUT241e5d7182364ddd9b922628fd4aede2