Mikrostruktura oraz tekstura krystalograficzna monokryształu aluminium <110> po procesie odkształcenia plastycznego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki Techniczne i Inżynieryjne
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-65677-04-4
Wydawca
Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Mikrostruktura oraz tekstura krystalograficzna monokryształu aluminium <110> po procesie odkształcenia plastycznego
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
23-28
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
wyciskanie hydrostatyczne, struktura dyslokacyjna granic ziaren
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono opis mikrostruktury oraz tekstury krystalograficznej po procesie wyciskania hydrostatycznego monokrystalicznego pręta aluminium <110>. Podczas przeprowadzonej obróbki wyciskania otrzymano skumulowane odkształcenie plastyczne na poziomie ε = 0,5. W celu opisu mikrostruktury materiału wykonano obserwacje elektronomikroskopowe przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego, a także analizę tekstury krystalograficznej stosując dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego. Na podstawie badań stwierdzono dużą niejednorodność struktury materiału oraz obecność dyslokacyjnych granic ziaren o niskim kącie dezorientacji. Wyniki analizy stereologicznej pozwoliły oszacować wielkość ziaren, która wynosiła ok. 1 μm oraz określić ich kształt jako nieregularny i wydłużony. Z kolei analiza tekstury krystalograficznej wykazała obecność silnej składowej {221}[12̅2], która zajmuje około 60% objętości badanego materiału.
Inne
System-identifier
WUT2bf92f98d32d4f07854e916fa261f694