Mikrostruktura polikryształu Ni po odkształceniu plastycznym i wygrzewaniu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki Techniczne i Inżynieryjne
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-65677-04-4
Wydawca
Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Mikrostruktura polikryształu Ni po odkształceniu plastycznym i wygrzewaniu
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
17-22
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
wyciskanie hydrostatyczne, wczesne stadia rekrystalizacji
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy podjęto się obserwacji ewolucji zmian mikrostruktury w odkształconym polikrysztale Ni po procesie wygrzewania. Badania mikrostrukturalne wykonano dla materiału po wyciskaniu hydrostatycznym (HE) i następującym po nim wyżarzaniu w temperaturze 590 ˚C (ok. 0,4 Tt). Wygrzewanie przeprowadzono dla kilku wartości czasu: 30 s, 60 s, 90 s, 120 s, 150 s oraz 180 s. Wykonano obserwacje struktury przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM), a na podstawie zdjęć dokonano analizy jakościowej i ilościowej mikrostruktury po wykonanych obróbkach. Wyniki badań przedstawiają silnie zdefektowaną mikrostrukturę, z dużą ilością dyslokacji oraz wydłużonymi ziarnami materiału o rozwiniętych granicach. Analiza ilościowa wykazała wzrost średniej wielkości ziarna dla próbki wygrzewanej w czasie 180 sekund, co może świadczyć o obecności początkowych stadiów rekrystalizacji.
Inne
System-identifier
WUT555a34dc887341a3b61f05416c0e1fa3