Characterization and evaluation properties of ceramic proppants used in the extraction of the unconventional hydrocarbons
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Mechanik: miesiecznik naukowo-techniczny
ISSN
0025-6552
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Mechanikow Polskich
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
618-619
Numer tomu
5-6
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Słowa kluczowe
pl
propanty ceramiczne, gaz łupkowy, granulacja mechaniczna
en
ceramic proppants, shale gas, mechanical granulation
Streszczenia
Język
pl
Treść
Niniejsza praca prezentuje wyniki badań eksperymentalnych propantów ceramicznych. Badane próbki były otrzymane w wyniku procesu granulacji mechanicznej a następnie spieczone w temperaturze 1550 °C. Próbki poddano obserwacjom mikroskopowym z wykorzystaniem elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM), z przystawką EDS, oraz mikroskopu świetlnego (LM). W trakcie badań określono: współczynnik kulistości, mętność, wilgotność oraz odporność na rozpuszczanie w kwasach. Dodatkowo wyznaczono gęstość nasypową.
Język
en
Treść
This paper presents the study of the experimental ceramic proppants. Examined samples were obtained by mechanical granulation method. After granulation process proppants had been sintered in 1550 °C. Investigated proppants were characterized by Scanning Electron microscope (SEM) with Electron Diffraction Spectroscope (EDS) and Light Microscope (LM). During the research solubility in acids, sphericity coefficient, turbidity, moisture were determined. Moreover bulk density was conducted. The result shows that new ceramic proppants are acceptable for industry and meet their requirements.
Inne
System-identifier
WUTf4e4f689dc524e0f9debc663d86d3a70
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych