Badania reologiczne mas ceramicznych służących do otrzymywania propantów / Rheological studies of ceramic slurries used for the preparation of the proppants
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Mechanik: miesiecznik naukowo-techniczny
ISSN
0025-6552
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Mechanikow Polskich
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
514-515
Numer tomu
5-6
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Słowa kluczowe
pl
masy lejne, badania reologiczne, lepkość, deflokulant, propant
en
ceramic slurries, rheological properties, viscosity, deflocculant, proppant
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań było opracowanie mas lejnych z surowców głównie pochodzenia krajowego do otrzymania propantów ceramicznych metodą suszenia rozpyłowego. Sporządzono masy lejne z kaolinu, gliny, boksytu oraz mieszanki tych surowców z 5 i 10% wag. dodatkiem popiołu pochodzącego ze spalania węgla brunatnego. Przygotowane masy lejne poddawano badaniom reologicznym. Zastosowano cztery deflokulanty, które wprowadzono w ilości 0,25% wag. w stosunku do fazy stałej.
Język
en
Treść
The aim of the research was to develop mixtures from domestic raw materials which are used for ceramic proppants generation by the method of spray drying The subject of the study were slurries prepared with kaolin, clay, bauxite and mixtures of these materials with 5 and 10% wt. addition of ash from the combustion of brown coal. Prepared slurries were tested for their rheology. Deflocculants were four organic compounds in amount of 0.25% by weight relative to the solid phase.
Inne
System-identifier
WUT46fe120030334e55a2f386ceb8018c5e
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych