Czynnik ludzki jako element kontroli bezpieczeństwa bagażu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Przygotowanie kadr w ochronie lotnictwa cywilnego
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-64927-70-6
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Czynnik ludzki jako element kontroli bezpieczeństwa bagażu
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
53-61
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
kontrola bezpieczeństwa, port lotniczy, błędy operatora systemu, bezpieczeństwo transportu lotniczego
Streszczenia
Język
pl
Treść
Współczesny transport lotniczy narażony jest na liczne zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom jest rozwój metod i narzędzi wspierających kontrolę bagażu w porcie lotniczym. Kluczowym elementem systemu kontroli jest człowiek - operator kontroli bezpieczeństwa (OKB). Celem pracy była analiza typów, przyczyn i częstości błędów popełnianych przez OKB. Na tej podstawie zbadano skuteczność tego systemu antropotechnicznego oraz zależność liczby popełnianych błędów od doświadczenia. W pracy oparto się na pomiarach w warunkach rzeczywistych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice. Wyniki tych pomiarów poddano analizie statystycznej, poszukując zależności liczba błedów-doświadczenie. W ramach prac zidentyfikowano dwa podstawowe typy błędów popełnianych przez OKB: wskazanie bagażu bez zabronionego przedmiotu jako niebezpieczny oraz niewskazanie bagażu zawierającego w rzeczywistości przedmiot zabroniony. Uzyskane wyniki wskazują na istnienie zależności liczby popełnianych błędów od doświadczenia wyrażonego zarówno stażem pracy jak i liczbą prześwietlonych bagaży. W rezultacie pracy udało się określić graniczny poziom doświadczenia, reprezentowany przez liczbę prześwietlonych bagaży uprawniający do samodzielnej kontroli bagażu.
Inne
System-identifier
WUT548ff228debd40c6a41e18f3c4bbfd04