Algorytmizacja procesu sprawdzania gotowości operacyjnej portu lotniczego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
ISSN
1230-9265
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
102
Strony od-do
47-57
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
port lotniczy, gotowość operacyjna, wspomaganie komputerowe
en
airport, initial operating capability, computer assistance
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono metodę sprawdzania gotowości operacyjnej portu lotniczego i opisano ją za pomocą algorytmu. Uwzględnione zostały czynniki wpływające na stan gotowości operacyjnej, które podzielone zostały na 3 oddzielne obszary: infrastrukturę portu lotniczego, procesy eksploatacji portu lotniczego i czynniki zakłócające eksploatację portu lotniczego. Analiza obszarów ułatwiła wygenerowanie warunków jakie port lotniczy musi spełniać dla bezpiecznego przeprowadzania operacji startu i lądowania statków powietrznych. Algorytm został przedstawiony za pomocą schematu blokowego, do jego specyfikacji wykorzystano graf przejść automatu skończonego. Zostało to uczynione w edytorze FSM pakietu Active-HDL, pozwalającym na weryfikacje algorytmu w trybie symulacji komputerowej. Symulacje przedstawiały sytuacje, które mogą się zdarzyć na lotnisku (niektóre z nich występują rzadko z powodu wysokiej niezawodności systemów i instalacji portu lotniczego). Ponadto pokazywały w jaki sposób stworzony automat na nie reaguje.
Język
en
Treść
The paper illustrates the method of verifying the initial operating capability of an Airport with an algorithm. The factors that influence this process were divided into three groups: the infrastructure of an airport, the processes of the airport exploitation and the factors that perturb the airport exploitation. The analysis of these sectors was helpful to generate the conditions that an airport has to fulfil in order to safely carry out the aircraft operations of takeoff and landing. The algorithm was presented with a block diagram and was specified with a finite-state machine graph. This was accomplished with the FSM editor of the Active-HDL software, which allows the user to verify the algorithm by functional simulation. The simulations present the situations that can happen at the airport (some of them are very rare due to the high reliability of the systems and installations of the airport) and the reaction of the created machine.
Inne
System-identifier
WUT8d96cea269b146a69e85c06651dc173c