Adsorpcja chromu z wód o różnym składzie chemicznym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Infrastruktury i Środowiska (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Inżynieria i Ochrona Środowiska
ISSN
1505-3695
EISSN
2391-7253
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
353-362
Numer tomu
T.19, nr 3
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
adsorption
chromium
activated carbon
the Pearson correlation coefficient
pl
chrom
adsorpcja
węgiel aktywny
współczynnik korelacji Pearsona
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
The effectiveness of the Cr(VI) anions or Cr(III) cations adsorption depends, among others, on the chemical composition of the solution. The study analyzed the impact of the composition of 8 natural waters (spring, low-, medium-, and highly mineralised) on the effectiveness of the adsorption of Cr(VI) and Cr(III) on WG-12 carbon. The adsorption capacity of carbon against the hexavalent chromium from a single-component solution of 1 mg/dm3 concentration (the carbon mass to the weight of the solution 1:250) was 240 mg/kg, while from the medium-carbonized water - 195 mg/kg. In the case of trivalent chromium, under similar conditions, the effect of the presence of competing ions was much more pronounced (the capacity for a monovalent solution was 140 mg/kg, and for medium-carbonized water only 30 mg/kg). There was a negative correlation observed between the adsorption efficiency of Cr(III) and Cr(VI) (average, or at maximum concentration), and the amount of anions, cations and general mineralization. Analysing the adsorption of solutions of different composition and degree of mineralization, but of similar solution pH values, very high correlations are observed (by the Pearson correlation coefficient).
Język
pl
Treść
Skuteczność adsorpcji anionów Cr(VI) lub kationów Cr(III) zależy m.in. od składu chemicznego roztworu. W pracy przeanalizowano wpływ składu 8 naturalnych wód (źródlanych, nisko-, średnio- i wysokozmineralizowanych) na skuteczność adsorpcji Cr(VI) i Cr(III) na węglu WG-12. Pojemność adsorpcyjna węgla wobec chromu sześciowartościowego z roztworu jednoskładnikowego o stężeniu 1 mg/dm3 (masa węgla do masy roztworu 1:250) wynosiła 240 mg/kg, podczas gdy z wody średniozmineralizowanej 195 mg/kg. W przypadku chromu trójwartościowego w analogicznych warunkach wpływ obecności konkurencyjnych jonów był znacznie bardziej widoczny (pojemność dla roztworu jednowartościowego wynosi- ła 140 mg/kg, a dla wody średniozmineralizowanej tylko 30 mg/kg). Między skutecznością adsorpcji Cr(III) i Cr(VI) (średnią lub przy maksymalnym stężeniu) a ilością anionów, kationów i mineralizacją ogólną zachodzi ujemna korelacja. Jeśli analizuje się adsorpcję z roztworów o różnym składzie (stopniu mineralizacji), ale o podobnych wartościach pH roztworu, otrzymuje się bardzo wysokie zależności (wg współczynnika korelacji Pearsona).
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
51046
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych