Analiza warunków pracy separatorów substancji ropopochodnych w warunkach zanieczyszczenia ścieków opadowych biopaliwami
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Architektury (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
TECHNOLOGIA WODY
ISSN
2080-1467
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
5
Strony od-do
12-16
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
biopaliwa
separatory substancji ropopochodnych
ścieki opadowe
Streszczenia
Język
en
Treść
There were conducted laboratory tests simulating the process of polluting stormwaters with fuels and afterwards treating these sewage in the separator of oil derivative substances. The diesel oil – ON and the pure biofuel – BIO 100, available on the market, were the subject of the tests. Depending on a kind of fuel, the differences in the concentration of oil derivative substances in “treated” sewage amounted more than 300%. Such big differences show the necessity of examination whether the assumptions accepted while designing separators will also be correct in case of treating stormwater polluted with contemporary fuels available on the market, among others, biofuels.
Inne
System-identifier
16439