Genetic Programming as Multiobjective Optimization : Virtual Criteria and Fitness Space Transformations
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
The 2nd International Conference ICTIC 2013: Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences : 25-29. March 2013
Data publikacji
2013
ISBN
978-80-554-0648-0
Wydawca
EDIS-Publishing Institution of the University of Zilina
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Genetic Programming as Multiobjective Optimization : Virtual Criteria and Fitness Space Transformations
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
458-462
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
The 2nd International Conference ICTIC 2013 - International Scientific Committee and Reviewers Committee
Początek konferencji
2013-03-25
Koniec konferencji
2013-03-29
Lokalizacja konferencji
Žilina
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
17
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
UEK-2168296259