Total Claims Amount Model Using Longitudinal Data
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Actuarial Science in Theory and in Practice
Data publikacji
2015
ISBN
978-80-225-4156-5
Wydawca
EKONÓM publishing
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Total Claims Amount Model Using Longitudinal Data
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
191-201
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
10th International Scientific Conference "Actuarial science in theory and in practice"
Początek konferencji
2015-11-12
Koniec konferencji
2015-11-13
Lokalizacja konferencji
Bratysława
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
10
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
UEK-2168304739