Information Reliability and Precision Paradox in Decision-Making : a Physics Perspective
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Online Proceedings of the 13th European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS)
Data publikacji
2016
ISBN
978-9-60-689709-2
Wydawca
EMCIS
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Information Reliability and Precision Paradox in Decision-Making : a Physics Perspective
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
[317]-[329]
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
13th European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS)
Początek konferencji
2016-06-23
Koniec konferencji
2016-06-24
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
UEK-2168308879