ARTETERAPIAI ROZWÓJ OSOBISTYTeoretyczne i praktyczne aspektyterapii przez sztukęTom IPodstawy arteterapii
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rzeźby (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2016
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
208
Numer tomu
1
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
1
Wydawca
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu / Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
Miejsce wydania
Poznań
ISBN
978-83-65578-29-7
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
12.5
Autorstwo oznaczone
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 1)
Nagrody
Praca wybitna
Powód
Monografia jest efektem wielu lat pracy praktycznej i teoretycznej prowadzonej we współpracy dr hab. Roberta Bartela ze znanymi lekarzami psychiatrami, psychologami i psychoterapeutami. Jest rzetelnie napisaną, interdyscyplinarną pozycją naukową, o czym świadczą choćby dwie opinie wybitnych autorytetów świata nauki. W swojej recenzji profesor dr hab. Bartosz Łoza, Kierownik Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychiatrycznego, psychiatra, arteterapeuta, specjalista terapii środowiskowej napisał między innymi: „ (...) To książka-przepis na kreatywne życie. Profesor Bartel jest znany z osobistej odwagi, sięgania do nowych metod i wyznaczania nowych celów. Dziś to, co sam przeżył, oferuje czytelnikom. Wystarczy, więc tylko podążyć za treścią książki, by doświadczyć SIŁY ARTETERAPII” (Łoza B., 2016, fragment recenzji). Z kolei mający w swoim dorobku naukowym szereg znaczących monografii z zakresu psychologii i arteterapii profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Tomasz Rudowski stwierdził między innymi, iż: „(...) Warto podkreślić, iż autor kładzie istotny nacisk na psychiczne procesy (myśli i uczucia) podczas uczenia się nowych zachowań (reakcji) dzięki kojarzeniu środków artystyczno- estetycznego wyrazu zgodnych z zapotrzebowaniem układu nerwowego. Znajomość tych mechanizmów przez arteterapeutów umożliwia sprawniejsze prowadzenie zajęć z areterapii. Książkę polecam wszystkim osobom zajmującym się arteterapią nie wykluczając w tym studentów.” (Rudowski T., 2016, fragment recenzji). Należy podkreślić, że o unikalnych wartościach tej monografii świadczą nie tylko jej walory teoretyczne, ale również, a może nawet przede wszystkim wieloletnia praktyka artystyczna, kliniczna i pedagogiczna autora. Od 2001r. prowadzi on sesje arteterapeutyczne dla pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie w Pracowni Terapii przez Sztukę, a od 2013 w Stowarzyszeniu "Nowa wspólna droga" (poradnie zdrowia Psychicznego DIAMED w Gnieźnie, Wrześni i Swarzędzu). W 2014 prowadził sesje arteterapii w ramach programu PFRON w Stowarzyszeniu "Wspólnota" w Poznaniu (DPS ul. Garbary). Natomiast od czerwca 2016 takie sesje prowadzi także w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Oprócz tego był autorem wielu warsztatów szkoleniowych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, we wspomnianej powyżej klinice (dla lekarzy i psychologów), w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i podczas licznych konferencji na terenie całego kraju. Poza tym Robert Bartel w 2016 roku na 45. Zjeździe Psychiatrów Polskich w Katowicach został nominowany do corocznej nagrody za wybitne osiągnięcia przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Z kolei grudniu 2016r. na walnym zgromadzeniu został jednogłośnie wybrany na członka Zarządu Sekcji Arteterapii PTP. Jest kierownikiem trzech projektów badawczych w tym realizowanego wspólnie z dyrektorem Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab. Filipem Rybakowskim, prof. dr hab. Januszem Rybakowskim i dr Mają Stańko-Kaczmarek pt. "Związek stosowania arteterapii opartej na uważności z objawami myślenia i nastroju u chorych na depresję". W latach 2013-2016 brał czynny udział i wygłaszał referaty na dwudziestu dwóch ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jego artykuły i rozdziały zostały opublikowane w czternastu monografiach i czasopismach naukowych. W sumie od 2001 do 2016r. był kuratorem lub współorganizatorem ponad pięćdziesięciu wystaw zbiorowych i sześciu indywidualnych poświęconych twórczości osób z zaburzeniami psychicznymi. Zorganizował lub prowadził także dwadzieścia pięć warsztatów i plenerów. Bierze aktywny udział w pracach Zarządu Sekcji Arteterapii PTP w opracowywaniu i wprowadzaniu standardów kształcenia i certyfikacji arteterapeutów w Polsce
Inne
System-identifier
ICIL2965754