Ink-Jet Printed Conductive Films – Geometrical and Electrical Characterization
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki i Informatyki (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Książka
Tytuł książki
2016 39th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE)
Data publikacji
2016
ISBN
978-1-5090-1389-0
Wydawca
IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Ink-Jet Printed Conductive Films – Geometrical and Electrical Characterization
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
392-397
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 4
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ISSE
Nazwa konferencji
39th International Spring Seminar on Electronics Technology
Początek konferencji
2016-05-18
Koniec konferencji
2016-05-22
Lokalizacja konferencji
Pilsen
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
rozdział w książce
Inne
System-identifier
37334
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych